HEAD OFFICE

3rd/F, Nihon Seimei Ueno Building, 2-18-10 Higashi-Ueno, Taitou-Ku, Tokyo, 110-0015, Japan

SINGAPORE BRANCH

60 Albert Street, OG Albert Complex, #08-11, Singapore 189969
TEL: 65-6635-3393
FAX: 65-6635-3398

Factory

Sapporo Factory
13-2-50,Hassamu16jo, Sapporo Nishi-ku, Hokkaido
Tsukuba Factory
1731 Kamai, Inashiki City, Ibaraki Prefecture
Tokyo Factory
39 Shinmachi, Yashio City, Saitama
Shiga Factory
24 Satsukigaoka, Minakuchi-cho, Koka-shi, Shiga

NAKA (ZHUHAI)CORPORATION

Shanghai Office
Room 1017, Pine City Hotel Shanghai, 777 Zao Jia Bang Road, Shanghai, China
TEL: 86-21-64432119
FAX: 86-21-64430237
Head Office / Factory
500 Yue Feng Road, Nanshui Town, Zhuhai, Guangdong, China